Thế hệ những đứa trẻ được 'sinh ra từ nách'

Nếu thầy giáo dâm ô, hiếp dâm học sinh 1 lần thì đó là lỗi của thầy. Nhưng để sự việc kéo dài gần 2 năm thì lỗi lớn nhất là của chính em học sinh đó, lỗi từ chính gia đình và lỗi của chính xã hội này.