Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nam: Công bố đơn vị trúng tại gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, từ dự án nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy

27/09/2020 10:46

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01.

Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, từ dự án nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy trên toàn tuyến sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1. Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hải Sơn Tổng công ty 86, giá mời thầu 437.850.300.000 VND, giá trúng 435.817.186.000 VND.

No description available.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nam – Chủ đầu tư

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy trên toàn tuyến sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn I được công bố cụ thể như sau: Bên mời thầu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam; chủ đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng mức đầu tư 722.434.000.000 VNĐ và được chia làm 17 gói thầu, trong đó có nhiều gói tổ chức đấu thầu trực tiếp, qua mạng và cùng nhiều gói được chỉ định rút gọn như gói lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế giai đoạn lập BVTKTC. Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn Tổng công ty 86 đã trúng là gói thầu lớn nhất của dự án này.

Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn Tổng công ty 86, được thành lập vào ngày 13/05/2008, có địa chỉ tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Gói thầu trúng ở trên là gói thầu lớn và duy nhất đơn vị này đã trúng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Theo nguồn thông tin đã công bố thì tính từ năm 2017 tới nay Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn Tổng công ty 86, trúng 04 gói thầu và một gói thầu chưa có kết quả tại Ban quản lý Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp). Giá gói thầu 281.506.797.400 VNĐ. Gói thầu này được đấu thầu qua mạng, có 8 nhà thầu tham gia, trong đó có 7 nhà thầu đã công bố giá sau giảm, chỉ duy nhất Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn Tổng công ty 86 là chưa công bố.

Quốc Toản