Giếng cổ "khổng lồ", di sản "có một không hai" tại Hà Nội

Làng Yên Lộ (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) có giếng cổ kích thước rất lớn. Người dân cho biết, giếng có từ khi xây đình niên đại cả trăm năm.