Trần ai có một… kiếp người!

Sinh ra ông, cha mẹ ông cũng đặt cho ông một cái tên hết sức đàng hoàng: Trịnh Văn Mền. Nhưng do “căn bệnh” ăn khỏe, ăn không biết no nên đời ông cơ nhọc, bao hệ lụy buồn ập đến. Hiện nay chưa ai có thể lý giải về “căn bệnh” ăn không biết no của ông.