Cán bộ "sát phạt" nhau trên chiếu bạc, đáng báo động hiện tượng suy đồi đạo đức

Cán bộ phải là những người gương mẫu trong mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên thời gian qua việc cơ quan điều tra liên tục bắt giữ cán bộ đánh bạc tại nhiệm sở để xem xét xử lý hình sự là chuyện rất đáng buồn nhưng đó cũng là sự thật đang diễn ra ở một số nơi.