Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình xả thải bức tử người dân?

Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình xả chất thải nguy hại ra môi trường khiến gần 100 hộ dân sống trong tình cảnh ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt, cá chết trắng, trâu bò thả không dám cho uống nước