Hà Nội: 5/10 khu vực có chất lượng không khí tốt

Từ bảng thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn TP Hà Nội từ 15h ngày 01/12 đến 14h ngày 02/12 cho thấy, có 5/10 khu vực có chất lượng không khí liên tục ở mức trung bình, kém.