Đông La, Hoài Đức: Dấu hỏi lớn về công tác bảo vệ môi trường tại xưởng giặt là LSC

Đoàn kiểm tra do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức chủ trì đã tới kiểm tra xưởng giặt là của công ty LSC. Tuy nhiên công ty này chưa cung cấp được những tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Việc này đặt ra nghi vấn về quy trình xử lý chất thải và những thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường của công ty đã đúng theo quy định của pháp luật?