Lương y đa khoa Nguyễn Văn Giáp chữa hiệu quả bệnh: xương khớp, vô sinh hiếm muộn bằng bài thuốc gia truyền

Tâm lý chung của mọi người là khi có bệnh thường tìm ngay đến Tây y để điều trị với những khoản chi phí bỏ ra không hề nhỏ. Tuy nhiên, nhiều biện pháp Tây y là cần thiết nhưng không phải là tất cả.