11 việc cần làm để có hệ miễn dịch "siêu cường" chống lại bệnh tật

Để cơ thể có sức đề kháng mạnh mẽ, đẩy lùi bệnh tật, chúng ta cần tập trung củng cố những năng lực đề kháng tự nhiên từ bên trong chính mình bằng những việc làm sau đây: