Nhập khẩu phế liệu không đầy đủ giấy tờ sẽ bị xử lý như hành vi buôn lậu

Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành cho biết, tại Công văn 5087/BTNMT-TCMT, Bộ TNMT đã xác định rõ nguyên nhân tồn đọng các container và đề xuất xử lý.