Long Thành - Đồng Nai: 146 hộ dân kêu cứu vì chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mặc dù đất là do dân phục hóa, sử dụng khoảng 30 năm nay nhưng đã trên 5 lần người dân đệ đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được. Người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm xem xét, xử lý, gỡ vướng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ