Ly hôn có yếu tố nước ngoài giải quyết trong bao lâu?

Trong các vụ án ly hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài là trường hợp gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hơn cả. Do có nhiều yếu tố khác nhau khiến cho quá trình ly hôn có yếu tố nước ngoài khó giải quyết hơn các vụ ly hôn thông thường. Vậy thời gian giải quyết một vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài là bao lâu? Câu hỏi này sẽ được sẽ được giải đáp bởi bài viết dưới đây.