Hơn 100 hộ dân phải trả lại tiền hỗ trợ Covid-19

115 hộ dân xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên) không đạt tiêu chí nghèo, cận nghèo nên phải trả lại 280 triệu đồng hỗ trợ Covid-19.