Than Mông Dương thi đua thực hiện mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Phát triển”

Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin đã tập trung triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng than; song song đó là đảm bảo an toàn lao động, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động…