Thu thuế cao với túi nilon: Xin đừng thành chuyện muôn năm cũ!

Việc tăng thuế, siết chặt quản lý các cơ sở sản xuất bao bì, túi nilon được cho là giảm thiểu ô nhiễm môi trường và là việc làm cấp thiết. Nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc người dân cần chung tay để bảo vệ sức khỏe chính bản thân họ, cũng như cộng đồng.