183 công dân từ Guinea Xích đạo được trở về nhà sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly

Ngày 14/8, 183 người trong đoàn công dân, người lao động từ Guinea Xích đạo có kết quả xét nghiệm âm tính, hết hạn cách ly được trở về nhà.