Thành phố Ninh Bình – Bài 1: Sử dụng, quản lý nguồn vốn đầu tư công có lãng phí?

Nhiều gói thầu trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang khiến dư luận hoài nghi về tính minh bạch hay cách sử dụng nguồn kinh phí đầu tư có thực sự hiệu quả. Dư luận lo ngại, nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, nguồn vốn đầu tư công khó tránh khỏi thất thoát, lãng phí.