“Tử thần” đã được báo trước, mỏ đá vẫn để xảy ra tai nạn chết người?

Một lao động đang làm việc ở mỏ đá của Công ty CP vật liệu 99 thì bị đá văng trúng tử vong. Điều đáng nói, người này không phải công nhân của mỏ đá. Thế nhưng không hiểu sao vẫn “lọt” được vào rồi dẫn đến tai nạn xảy ra.