Tương ớt Chin-su bị thu hồi: Vai trò của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Đã qua mấy ngày kể từ khi có thông tin tương ớt Chinsu - sản phẩm sử dụng phổ biến ở Việt Nam bị thu hồi tại Nhật, thì vẫn chưa thấy bóng dáng của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lên tiếng.