Điện lực Sóc Sơn: Không minh bạch trong việc lắp đặt, nâng cấp công trình điện

Dù hoàn thành việc thanh toán để thực hiện việc lắp đặt công trình điện 3 pha song đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được hợp đồng lắp đặt, phương án thi công từ phía cán bộ công ty Điện lực Sóc Sơn. Đáng nói, dự toán lắp đặt mà các hộ dân phải chịu có dấu hiệu chênh lên nhiều lần so với thực tế.